top of page

Naar klinische intuïtie

In de geneeskunde komt meer aandacht voor de levenscontext van de patiënt. Verder wordt de op ervaring gebaseerde intuïtie van de arts gerehabiliteerd. Er wordt zelfs gesproken over een nieuw ‘moreel tijdperk’ in geneeskunde en zorg. Standaarden en behandelprotocollen kunnen in dit perspectief op gespannen voet raken met de behoefte aan een meer geïndividualiseerde benadering.


Daarbij kan klinisch werken met patiënten niet zonder een zekere mate van intuïtie, ook als we dat niet graag toegeven. In deze Companion wordt beschreven op welke manier en in welke zin intuïtie kan worden voorbereid in de medische praktijk, en hoe dit kan bijdragen aan die individualisering. We gebruiken daartoe de 4-stapsbenadering, waarmee we zoeken naar een dieper, intuïtief inzicht in de samenhang van medische feiten en bijbehorende fenomenen. Daarbij wordt het wetenschapsfilosofisch kader van een dergelijke benadering beschreven, en hoe deze zich verhoudt tot de causaal-analyse.

Publicatienummer:
GVO 18
84 pagina's
Prijs:
€ 15,00 (excl. verzendkosten)
Gratis download als e-book

Author(s): Maurits in 't Veld, Majella van Maaren

bottom of page