top of page

Instrument voor het beoordelen van de kinderlijke constitutie

In de companion Van beperking naar ontwikkeling worden betekenis en toepassing van het instrument nader toegelicht. Zie hiervoor hoofdstuk 6 Diagnostiek: de 4-stapsbenadering en hoofdstuk 9 Het Instrument voor het beoordelen van de kinderlijke constitutie (IKC). Deze companion kan kosteloos worden gedownload.                                      
 

Privacy Policy Constitutie Instrument

Door gegevens in te vullen in het Constitutie Instrument gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens zoals hieronder omschreven.

Doel van gegevens
De gegevens ingevuld in dit Constitutie Instrument worden geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door de Stichting Kingfisher Foundation te Zeist. De gegevens blijven daarom tenminste tien jaar bewaard. De onderzoeksresultaten kunnen openbaar worden gemaakt, maar individueel ingevulde gegevens zijn niet openbaar beschikbaar. Gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn daarom nooit naar u of uw client herleidbaar. De individuele indrukken en bijbehorende individuele scores worden niet met derden gedeeld. De leeftijd van de client, de ingevulde indrukken over de client, de resulterende scores en de datum en tijdstip van invullen worden wel opgeslagen.
Uw Internet Protocol-(IP-)adres en uw e-mailadres worden niet opgeslagen noch met derden gedeeld; uw emailadres wordt eenmalig gebruikt door de Kingfisher groep om u geautomatiseerd het constitutieprofiel van uw client te sturen. De resultaten zijn nooit via e-mailadres of IP-adres tot u herleidbaar.

Opslag van gegevens
De ingevulde gegevens zoals hierboven genoemd worden eerst opgeslagen op deze website en later overgedragen aan de betreffende onderzoeker binnen de Stichting Kingfisher Foundation en daar in een beveiligde omgeving (dwz. encrypted en wachtwoordbeveiligd) opgeslagen. 

 

Recht op inzage, recht om vergeten te worden
Omdat de resultaten niet tot u of uw client herleidbaar zijn, kan de door u ingevulde data niet worden getoond en ook niet op verzoek worden gewist.

 

Procedure bij datalekken
Omdat geen contactgegevens van u bewaard worden, kunnen we u of uw client niet informeren in het geval van een datalek.

 

Tracking cookies
Voor het gebruik van tracking cookies in dit constitutie-instrument geldt hetzelfde als voor de rest van de website; hiervoor verwijzen we naar de algemene privacy policy op https://www.bolkscompanions.com/privacy-policy.

Algemene gegevens invullen >>
bottom of page